Sturen op uitkomsten in de Wmo

Stel maatschappelijke uitkomsten van meet af aan centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo. En meet die uitkomsten direct bij mensen zelf die de ondersteuning ontvangen. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen die NYFER doet aan gemeenten die verantwoordelijk worden voor de ondersteuning en begeleiding van cliënten die nu nog onder de AWBZ vallen.

In samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Apeldoorn, Eindhoven, Enschede, Tilburg en Zaanstad en het Transitiebureau Begeleiding in de Wmo van het Ministerie van VWS en de VNG heeft NYFER de handreiking “Sturen op uitkomsten in de Wmo – investeren in maatschappelijke participatie” opgesteld. De handreiking adviseert gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en cliënten(organisaties) over:

Daarnaast wordt uitgewerkt hoe gemeenten uitkomststuring concreet gestalte kunnen geven bij de inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo.

 

Klik hier voor de handreiking pdf

Klik hier voor een samenvatting aan de hand van twaalf kernboodschappen pdf

 

 

 

     

adres e-mail